Meist

Metsahaldur tegeleb erametsade majandamisega, pakkudes metsahalduse ja metsamajanduse kompleksteenust.

Teeme metsaomanikele raietöid, istutame ja hooldame metsa. Metsa asjatundlik ja läbimõeldud majandamine tagab metsaomanikule tulu oma metsast.

Loe lähemalt

0

hallatava metsamaa pindala

0

rekonstrueeritud või rajatud kuivenduskraave

0

istikut keskmiselt aastas

0

metsaomanikku / haldusklienti

Meeskond

Jürgo Järving

Metsamajandaja

Konsultatsioonid, majandamisplaanid, metsahaldus

+372 5819 2264

Triin Alatalo

Metsakonsulent

Nõustamine, metsakorraldus, toetused

triin@metsahaldur.ee +372 5117 974

Andry Mataloja

Metsatööde juht

Raietööd, logistika, hakkepuit

andry@metsahaldur.ee +372 5557 7442

Arne Torilo

Metsakasvataja

Metsauuendus, hooldusraied, maaparandus

arne@metsahaldur.ee +372 5300 0304

Maarja Malmet

Finantsdirektor

Arved, metsamaterjali aktid, raamatupidamine

info@metsahaldur.ee +372 5837 4252

Metsamajandamise konsultatsioon

Kohtumine metsas

Metsa majandamise töötsükkel saab alguse kohtumisest metsas. Antakse ülevaade metsa seisukorrast ja vajalikest metsakasvatustöödest.

Metsateatis ehk raieluba

Metsateatis ehk raieluba tuleb pärast raieplaani koostamist esitada Keskkonnaametile. Raieloa menetlemisel kontrollitakse kavandatud raiete nõuetekohasust ja vastavust seadustele ning eeskirjadele.

Maaparandus

Noore metsa rajamiseks saab veerežiimi vajadusel sobivamaks muuta kas vanade kuivendussüsteemide rekonstrueerimise või uute kraavide rajamise teel. Seetõttu koostatakse ka plaan või kava maaparanduseks.

Metsamajandamiskava

Kui metsaomanikul puudub metsamajandamiskava või see on aegunud, siis tuleks alustada uue kava koostamisest. Kava koostatakse metsa takseerandmete alusel ja selles on toodud välja soovituslikud metsamajanduslikud tööd.

Metsauuendusplaanid

Uuendusraiete korral koostame metsauuendusplaanid ja toome välja nende järgmiste aastate kulud. Uuendustööde planeerimisel arvestame eelkõige kasvukohatüübi ja veerežiimi iseärasustega.

Toetused

Antakse ülevaade toetustest, mis võiks vähendada metsaomaniku kulusid metsauuendamisel ja maaparandusel. Abistatakse metsanduslike toetuste taotlemisel.

Tule metsa konsultatsioonile

Jäta siia enda kontaktandmed ja me võtame ühendust!

  Kas teadsid?

  Metsahaldurid teevad aasta jooksul keskmiselt 120 metsakonsultatsiooni ja viibivad aastas metsaomanikega koos metsas keskmiselt 300 tundi.

  Kliendid meist

  Tiit Sillaots

  Metsaomanik Harjumaalt

  Metsatööde vajalikkuse üle pani mõtlema see, et mets oli saavutanud raieküpsuse. Koostöö Metsahalduriga oli meeldiv, kõike selgitati põhjalikult ja tuldi vastu ka erisoovidele. Metsahalduri meeskond on silmapaistvalt töökas.

  Veiko Roos

  Metsaomanik Harju- ja Raplamaal

  Metsahalduri metsamajandajalt sain põhjaliku ülevaate vajalikest töödest. Alguses tundus seda olevat isegi liiga palju, metsa olukord näis ehmatav. Aja jooksul tekkis aga usaldus. Mulle meeldib, et Metsahaldur panustab metsaomaniku teadlikkuse tõstmisele ja pikaajalisele koostööle ja on tõestanud ennast usaldusväärse partnerina. Metsa omamine on tänu Metsahaldurile olnud lihtne ja tulutoov. Jätkake samas vaimus!

  Avo Aljamaa

  Metsaomanik Raplamaal

  Vanematelt päranduseks saadud mets sai ajapikku raieküpseks, tuli otsustada, kuidas edasi. Pöördusin metsaühistute poole, aga esimene neist ei olnud nõus isegi minuga metsa tulema. 2017. aastal pöördusin Metsahalduri poole ja koostöö nendega on sujunud hästi. Minu kogemust mööda on Metsahaldur uuendusmeelne ja usaldusväärne firma.

  @metsahaldur