Metsa-ja puidutööstuse liit: hinnatõus on stabiilne

Hinnatõus sektoris on olnud üsna stabiilne ja see on kindlasti parem kui liiga järsud muutused, mis võivad tekitada soovimatuid muutusi tarbimises, märkis metsa- ja puidutööstuse liidu juht Ott Otsmann.

Statistikaameti teatel tõusid tänavu aprillis mullusega võrreldes enim hinnad mööbli ja puittoodete tootmises.

Küsimustele vastab metsa-ja puidutööstuse juht Ott Otsmann:

Mööbli ja puidufirmade hinnad aprillis tõusid, võrreldes aastataguse ajaga. Nende hinnad on tõusnud viimase viie aasta kõrgeimale tasemele. Kuidas kommenteerite seda?

Metsa- ja puidutööstusel on viimase viie aasta jooksul mahud ja müügitulemused kasvanud. Peale kriisiperioodi on tulemused olnud tõusva trendiga. Aluse selleks on andnud välisturgude üsna stabiilne nõudlus, mis omakorda toetub puitmaterjalide kasutamise arengul. Puit ainukese tõsiseltvõetava taastuva ehitusmaterjalina leiab kasutust üha enam, asendamaks taastumatuid loodusvarasid.  

Kui palju puiduettevõtjad on pidanud hinda tõstma?

Hindade tõus on olnud üsna stabiilne ja see on kindlasti parem kui liiga järsud muutused, mis võivad tekitada soovimatuid muutusi tarbimises. Ettevõtete hinnatasemed käivad korrelatsioonis eksportturgude hinnatasemetega. Nii kuidas müügiturgudel hinnad liiguvad, nii ka ettevõtete müügi- ja ostuhinnad vastavalt muutuvad. Toormehinnad mõjutavad enim, teatud mõju avaldab ka kulutuste tase, aga ega turuhindadest kõrgemal tasemel ei õnnestu müüa kellelgi. Seega tootmissisendite kallinemine nagu näiteks teenuste, tööjõukulu või energiakulu kasv, kompenseeritakse efektiivsuse ja tootlikkuse tõstmisega ning investeeringutega efektiivsetesse tehnoloogiatesse.    

Kas hinnatõus on sektorile probleeme tekitanud või võib probleeme tekitada?

Tootegrupiti on hinnamuutused erinevad ja oluline ei olegi niivõrd hinnatase kuivõrd see, et seni on suudetud kasvatada müügimahtusid, mis viitab sellele, et hinnatase on õige. Käesoleva aasta esimese kolme kuuga on kasvanud ka puittoodete siseturu summaarne rahaline müügimaht, mis viitab sellele, et suuresti ekspordihindadest sõltuvate tasemetega tuleb sisetarbimine praegu kaasa.

 

aripaev.ee

Kaisa Gabral

Artikkel on leitav siin.

blogi

04 August 2014

Raieõiguse müük

Raieõiguse müük

Kui metsaomanikul on mõni metsaosa saanud raieküpseks ja tuleb otsustada selle edasise saatuse üle, siis on tegemist kahtlemata väljakutsuva ülesandega. Meetodeid, kuidas oma metsas raiet läbi viia on mitmeid:

27 Juuni 2014

Mets vajab õigeaegset hoolt

Mets vajab õigeaegset hoolt

Oleme küllalt näinud metsaomanikke, kelle metsaomand on jäänud tähelepanuta ja seda kas teadmatusest hooldamise vajalikkusest või oskuste ning huvi puudumisest. Tihti lastakse metsal puutumata seista, sealjuures mõistmata selle tagajärgi. 

25 Juuni 2014

Metsatööd Raplamaal, Raikkülas

Metsatööd Raplamaal, Raikkülas

Raplamaal, Raikkülas alustasime tänavu metsatöödega 8 ha suurusel metsakinnistul. Valdavalt kase, kuuse ja männi sinilille kasvukohatüübi I-II boniteedi metsas tegime uuendusraiet pindalal 5 ha ja sanitaarraiet 3 ha. Uuendusraietel jätsime...

Metsahaldur pakub

 • METSAHALDUS
  • Metsamajandamiskava
  • Konsultatsioon
  • Planeerimine
  • Kontroll

 • METSARAIE
  • Uuendusraie
  • Harvendusraie
  • Sanitaarraie
  • Puidu müük

 • METSAKASVATUS
  • Istutamine
  • Hooldamine
  • Valgustusraie
  • Metsakaitse