Metsahaldur koondab metsaomanikke üle Eesti, kes soovivad oma metsa majandada majanduslikult efektiivselt ja samas jätkusuutlikult. Kontrollitud metsamajandamisega saavad metsaomanikud regulaarset tulu ning hooldustöödega kasvab järjepidevalt ka metsa väärtus. Komplekse täisteenuse abil hoitakse mets korras, kulud madalal ja omanik saab selge ülevaate tema metsas toimuvast ka tulevikus.

 

Tegevusvaldkonnad:

 • Haldame erametsaomanike metsakinnistuid.
 • Korraldame ja viime läbi metsaraieid.
 • Teostame metsa istutamist, kasvatamist ja hooldamist.
 • Ostame metsakinnistuid nende edasise pikaaegse majandamise eesmärgil.
 • Ostame kasvava metsa raieõigust ja metsamaterjali.
 • Haldame metsainvesteeringuid.
 • Abistame ja nõustame metsanduslikes küsimustes.

 

Kui kasvav mets on saavutanud raieküpsuse, siis tuleb võtta vastu otsus edasiste toimingute osas. Oma tähelepanematu või ükskõikse suhtumisega võib metsaomanik ebaõigeagsete toimingutega saada ulatuslikku kahju. Metsa vananedes langeb metsa juurdekasv, vastupanuvõime haigustele, metsa tervislik seisund ning selle tagajärjena alaneb puidu kvaliteet. See omakorda põhjustab olulist kahju nii metsale, kui ka selle omanikule. Metsa tuleb jälgida, võtta seal vastu õigeaegseid ja tulevikku suunatud otsuseid ning seda tehes on omanikul võimalik saavutada väärtuslik mets, pidev tulu ja positiivne emotsioon korrastatud metsast. Väärtustame seda metsa, mida eelnevad põlved on meile pärandanud.

Meeskond

Erko Soolmann

Metsamajanduse juht

erko@metsahaldur.ee
+372 51994293

Andry Mataloja

Metsatööde juht

andry@metsahaldur.ee
+372 55577442

Jürgo Järving

Metsamajandaja

jurgo@metsahaldur.ee
+372 58192264

Rain Gross

Harvesterijuht

info@metsahaldur.ee
+372 5279342

Metsahaldur pakub

 • METSAHALDUS
  • Metsamajandamiskava
  • Konsultatsioon
  • Planeerimine
  • Kontroll

 • METSARAIE
  • Uuendusraie
  • Harvendusraie
  • Sanitaarraie
  • Puidu müük

 • METSAKASVATUS
  • Istutamine
  • Hooldamine
  • Valgustusraie
  • Metsakaitse