Metsatööd Raplamaal, Raikkülas

Raplamaal, Raikkülas alustasime tänavu metsatöödega 8 ha suurusel metsakinnistul. Valdavalt kase, kuuse ja männi sinilille kasvukohatüübi I-II boniteedi metsas tegime uuendusraiet pindalal 5 ha ja sanitaarraiet 3 ha. Uuendusraietel jätsime elustiku mitmekesisuse tagamiseks kasvama tamme- ja saarepuid.

 Kinnistul asuva looduslikult tekkinud metsa, mida seni varem polnud hooldatud, sanitaarne seisund oli halb. Mets oli paarkümmend aastat tagasi saavutanud raieküpsuse ning vahepeal väljalangenud metsapuude kohal oli tekkinud tihe, uue metsa teket takistav põõsarinne (valdavalt sarapuu). Seetõttu oli vähenenud metsa juurdekasv, tootlikkus ja ka selle esteetiline välimus.

Järgmisel kevadel tehakse kinnistul istutamine kasvukohale sobivate puuliikidega ning selleks kasutame männi ja kuuse 2-3 aastaseid seemikuid, istutustihedusega 3000-3500 taime hektari kohta. Istutamist tehakse kevadel seetõttu, et siis on mulla niiskusesisaldus suurem ja noortele taimedele lihtsamini omastatav. Enne istutamist viime läbi ka maapinna mineraliseerimise (ettevalmistamise), mis lihtsustab istutamistöid ja hilisemat hooldamist.

Istutatud taimed vajavad paari esimese aasta jooksul hooldamist. Võib arvata, et kõrval metsaosadelt tuleb uue metsa koosseisu ka veel kaske ja haaba. Lähedal asuvad haavad on näiteks sanitaarraie korras otstarbekas likvideerida, sest haab on männi seenhaigust põhjustava männi-pigirooste vaheperemees. Ka kase teket tuleb männi juures limiteerida, kuna see võib hiljem männi võrseid piitsutada ning selle kasvu häirida. Kaske tasub säilitada grupiti, aidates alandada juurekontkaktide kaudu levivat juurepessu nakatumist kuuskedel.

Metsahaldur pakub

 • METSAHALDUS
  • Metsamajandamiskava
  • Konsultatsioon
  • Planeerimine
  • Kontroll

 • METSARAIE
  • Uuendusraie
  • Harvendusraie
  • Sanitaarraie
  • Puidu müük

 • METSAKASVATUS
  • Istutamine
  • Hooldamine
  • Valgustusraie
  • Metsakaitse