Mets vajab õigeaegset hoolt

Oleme küllalt näinud metsaomanikke, kelle metsaomand on jäänud tähelepanuta ja seda kas teadmatusest hooldamise vajalikkusest või oskuste ning huvi puudumisest. Tihti lastakse metsal puutumata seista, sealjuures mõistmata selle tagajärgi. 

 Jah, mets on võimeline kasvama ka ilma inimese abita ning teatud eesmärkidel ongi puutumata looduslikult kasvavad metsad ainuõigeks lahenduseks (häiringuliikide kaitsel või bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel). Kuid majandus- või ka puhkemetsades, kus kunagi on tehtud investeeringuid metsa kasvatamisse, on vastutustundetu jätta see unarusse.

Metsaomanikul on seadusega sätestatud kohustus hoida oma mets tervena ja korras. Üleseisnud metsades on puud muutumas üha enam vastuvõtlikumaks erinevate seenhaiguste ja kahjurite vastu. Nõrgestatud puud on omakorda vastuvõtlikumad tormikahjustustele, mille tagajärjel metsaosad hukkuvad ning ka noore metsa teke saab olema tiheda metsa põõsarinde all raskendatud, kui et mitte öelda võimatu. Kui mets on saanud küpseks, siis just nagu põllumees koristab saaki, saab ka metsaomanik seda teha. Tulundusmetsades, kus eesmärgiks on puistu kõrge tootlikkus ja tervislik seisnud, raietelt saadav kvaliteetne metsamaterjal või metsa kaunis ilme, tuleb metsa seisundit jälgida ning seda õigeaegselt korrastada. Sageli ei ole selleks teist lahendust, kui vana mets uuendada ja võtta seda kui metsa elutsükli täitumist selleks, et uus saaks alguse.

Kui metsa sanitaarne seisund on mitterahuldav või metsa küpsusvanus pikemat aega ületatud, suureneb oht, et metsaomaniku loodetud metsamaterjali müügist laekunud tulu jääb väiksemaks. Küpseid metsi ohustavad mitmed puidu kvaliteeti langetavad haigused ning kahjurid. Näiteks juurepessu poolt nakatunud kuuse tüves võib mädanik kanduda aastaga edasi umbes 20 cm aastas, ulatudes lõpuks kuni 12 meetri kõrguseni. See aga tähendab, et kõige kvaliteetsem tüükapoolne jämepalk (aga ka peenpalk) on muutunud sortimentatsiooni poolest paberipuuks. Hetke hindade juures, mil kuuse jämepalk maksab keskmiselt 74 €/tm ja paberipuu 36 €/tm, moodustab erinevus rohkem kui kahekordse hinnavahe.

Metsahaldur pakub

 • METSAHALDUS
  • Metsamajandamiskava
  • Konsultatsioon
  • Planeerimine
  • Kontroll

 • METSARAIE
  • Uuendusraie
  • Harvendusraie
  • Sanitaarraie
  • Puidu müük

 • METSAKASVATUS
  • Istutamine
  • Hooldamine
  • Valgustusraie
  • Metsakaitse