Raieõiguse müük

Kui metsaomanikul on mõni metsaosa saanud raieküpseks ja tuleb otsustada selle edasise saatuse üle, siis on tegemist kahtlemata väljakutsuva ülesandega. Meetodeid, kuidas oma metsas raiet läbi viia on mitmeid:

Loe edasi...

Mets vajab õigeaegset hoolt

Oleme küllalt näinud metsaomanikke, kelle metsaomand on jäänud tähelepanuta ja seda kas teadmatusest hooldamise vajalikkusest või oskuste ning huvi puudumisest. Tihti lastakse metsal puutumata seista, sealjuures mõistmata selle tagajärgi. 

Loe edasi...

Harvendusraied

Harvendusraiet nimetatakse vahekasutus- või hooldusraieks, mille abil suureneb allesjäetavate puude kasvuruum ning seeläbi puistu tootlikkus. Õigeaegse harvendamisega paraneb ka puude vastupidavus tuulele ja lume poolt tekitatud kahjustustele. Kui metsakasvataja eesmärk on toota kvaliteetset palgimetsa, kus pärast harvendusraieid saab uuendusraielt rohkem jämedamat sortimenti, siis tasub puistu tihedust hoida optimaalsena ning harvendused õigeaegselt teostada.

Loe edasi...

Metsahaldur pakub

 • METSAHALDUS
  • Metsamajandamiskava
  • Konsultatsioon
  • Planeerimine
  • Kontroll

 • METSARAIE
  • Uuendusraie
  • Harvendusraie
  • Sanitaarraie
  • Puidu müük

 • METSAKASVATUS
  • Istutamine
  • Hooldamine
  • Valgustusraie
  • Metsakaitse