Metsaomanikud saavad ise metsateatist registreerida

1. juulil jõustunud metsaseaduse muudatus võimaldab metsaomanikel lihtsustatud korras registreerida metsateatist e-metsateatise veebiteenuse kaudu. Loodud võimalus kõnetab eelkõige teadlikku metsaomanikku, kes kavandab uuendus- või harvendusraieid.

E-metsateatise registreerimise eelduseks on, et metsaomanik on avalikustanud metsaregistris olevad metsainventeerimisandmed e-metsateatise veebikeskkonnas. Seejärel on tal 30 päeva möödudes võimalik lihtsustatud korras metsateatist registreerida.

„Loodud digirakendus vähendab oluliselt metsateatise menetlusaega,“ kommenteeris Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Riina Martverk. Teatise esitamisel saabub loetud minutite jooksul teave, kas kavandatud uuendus- või harvendusraie vastab õigusaktidest tulenevatele nõuetele või mitte. Vastuolude puudumisel metsateatis registreeritakse ning metsaomanik võib planeeritud tegevustega metsas alustada.

Samas ei kaotata võimalust esitada Keskkonnaametile e-metsateatisi ja paberkandjal teatisi, mida tasub esitada ka lihtsustatud menetluses tuvastatud vastuolude puhul - näiteks kaitsepiirangutega metsaaladele.

Metsaregistri avalik veebirakendus (register.metsad.ee) täieneb ka uuendusraiete teemakaardiga, mis võimaldab asjahuvilistel hinnata, millistel aladel on uuendusraied teoreetiliselt võimalikud. Vaikimisi kuvatakse kaardil kõik raieküpsed majandatavad metsad punase tooniga, mis ei tähenda, et neile on planeeritud raied või et luba raieteks on saadud.

Teemakaart pakub võimaluse hinnata raieküpsete metsade paiknemist ning uuendusraiete toimumise tõenäosust lähiaastatel. Soovi korral saab naaber või muul moel seotud osapool oma huvide väljendamiseks aegsasti metsaomanikuga ühendust võtta.

 

Maaleht.delfi.ee

Artikkel on leitav siin.

Foto: Hendrik Osula, Maaleht.delfi.ee

blogi

04 August 2014

Raieõiguse müük

Raieõiguse müük

Kui metsaomanikul on mõni metsaosa saanud raieküpseks ja tuleb otsustada selle edasise saatuse üle, siis on tegemist kahtlemata väljakutsuva ülesandega. Meetodeid, kuidas oma metsas raiet läbi viia on mitmeid:

27 Juuni 2014

Mets vajab õigeaegset hoolt

Mets vajab õigeaegset hoolt

Oleme küllalt näinud metsaomanikke, kelle metsaomand on jäänud tähelepanuta ja seda kas teadmatusest hooldamise vajalikkusest või oskuste ning huvi puudumisest. Tihti lastakse metsal puutumata seista, sealjuures mõistmata selle tagajärgi. 

25 Juuni 2014

Metsatööd Raplamaal, Raikkülas

Metsatööd Raplamaal, Raikkülas

Raplamaal, Raikkülas alustasime tänavu metsatöödega 8 ha suurusel metsakinnistul. Valdavalt kase, kuuse ja männi sinilille kasvukohatüübi I-II boniteedi metsas tegime uuendusraiet pindalal 5 ha ja sanitaarraiet 3 ha. Uuendusraietel jätsime...

Metsahaldur pakub

 • METSAHALDUS
  • Metsamajandamiskava
  • Konsultatsioon
  • Planeerimine
  • Kontroll

 • METSARAIE
  • Uuendusraie
  • Harvendusraie
  • Sanitaarraie
  • Puidu müük

 • METSAKASVATUS
  • Istutamine
  • Hooldamine
  • Valgustusraie
  • Metsakaitse