RMK parima metsamajanduse magistritöö preemia sai Erko Soolmann

RMK juhatuse liikme Tiit Timbergi sõnul tunnustab RMK juba neljateistkümnendat korda Maaülikooli parima metsamajanduse magistritöö esitajat. “Aegjärkne raie on turberaietel enim kasutatav raieviis, mille abil on metsa võimalik uuendada looduslikul teel. Oluline on see, et hinnati riigimetsas õnnestunud ja ebaõnnestunud tulemustega turberaieid ning anti ka praktilisi soovitus,” selgitas Timberg, miks otsustas RMK just Soolmanni magistritööd tänavu esile tõsta.

Magistritöös uuriti metsauuenduse edukust mõjutavaid tegureid aegjärksete raiealade paaride siseselt nii Harjumaa kui ka Lõuna-Eesti riigimetsas, kus paarilistest üks ala on hästi ja teine halvasti uuenenud. Kokku mõõdeti kahekümne paarilise ehk 40 turberaie ala kohta selle struktuuri, raieintensiivsust, ala avatust ning kasvukoha headust iseloomustavaid tunnuseid. Tulemustest järeldati, et okaspuu looduslik uuendus saaks üleüldse tekkida, ei ole raieintensiivsusel koheselt peale raiet väga olulist mõju ning noorte taimede arvukus sõltub eelkõige seemnete rohkusest ja sobivast idanemispinnasest. Uuenemisindeksi ja veel enam aastase kogupikkuskasvu analüüsid peegeldavad aga seda, et peale uuenduse teket on järgnevatel kasvuaastatel oluline kasvu pärssiv mõju ülarinde puudel.

Juurekonkurents piirab toitainete ning teiste kasvuks vajalike ressursside kättesaadavust, mistõttu jääb suurema tihedusega puistus looduslik uuendus kiratsema ning hukkub.

 

Maaleht.delfi.ee

Artikkel leitav siin.

RMK preemia, Foto: Erko Soolmann

blogi

04 August 2014

Raieõiguse müük

Raieõiguse müük

Kui metsaomanikul on mõni metsaosa saanud raieküpseks ja tuleb otsustada selle edasise saatuse üle, siis on tegemist kahtlemata väljakutsuva ülesandega. Meetodeid, kuidas oma metsas raiet läbi viia on mitmeid:

27 Juuni 2014

Mets vajab õigeaegset hoolt

Mets vajab õigeaegset hoolt

Oleme küllalt näinud metsaomanikke, kelle metsaomand on jäänud tähelepanuta ja seda kas teadmatusest hooldamise vajalikkusest või oskuste ning huvi puudumisest. Tihti lastakse metsal puutumata seista, sealjuures mõistmata selle tagajärgi. 

25 Juuni 2014

Metsatööd Raplamaal, Raikkülas

Metsatööd Raplamaal, Raikkülas

Raplamaal, Raikkülas alustasime tänavu metsatöödega 8 ha suurusel metsakinnistul. Valdavalt kase, kuuse ja männi sinilille kasvukohatüübi I-II boniteedi metsas tegime uuendusraiet pindalal 5 ha ja sanitaarraiet 3 ha. Uuendusraietel jätsime...

Metsahaldur pakub

 • METSAHALDUS
  • Metsamajandamiskava
  • Konsultatsioon
  • Planeerimine
  • Kontroll

 • METSARAIE
  • Uuendusraie
  • Harvendusraie
  • Sanitaarraie
  • Puidu müük

 • METSAKASVATUS
  • Istutamine
  • Hooldamine
  • Valgustusraie
  • Metsakaitse