Harvendusraied - Pildid

 

Harvendamata kuusik Võrumaal. Selle metsa tootlikkus ja juurdekasv on alanenud.

 

Harvendatud kuusik Võrumaal. 2014. a teostatud harvenduse tulemusel hakkavad puud nüüd
rohkem diameetrit suurendama ning lõppraiesse jääb rohkem hinnalisemat jämepalki.

Metsahaldur pakub

 • METSAHALDUS
  • Metsamajandamiskava
  • Konsultatsioon
  • Planeerimine
  • Kontroll

 • METSARAIE
  • Uuendusraie
  • Harvendusraie
  • Sanitaarraie
  • Puidu müük

 • METSAKASVATUS
  • Istutamine
  • Hooldamine
  • Valgustusraie
  • Metsakaitse